RSIN:
851310254

KvK:
54450748

IBAN:
NL68RABO0170241203

Voorzitter:
Guido Peter Paul Weijers
Penningmeester:
Arjan Weijers
Secretaris:
Willem Weijers

ANBI doelstelling:
Het inzamelen van geld ten behoeve van diverse kleinere stichtingen en/of initiatieven, welke stichtingen en initiatieven op hun beurt ten doel hebben geld inzamelen ten behoeve van de Stichting Koning Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding.

Beloningsbeleid
Er is geen sprake van een beloningsbeleid. Alle inkomsten worden gedoneerd aan het KWF. Eventuele onkosten worden privé betaald.

Hoofdlijnen beleidsplan
Voor deze stichting is tot op heden geen beleidsplan opgesteld, aangezien het een kleinschalige stichting betreft. Het doel is om alle inkomsten volledig en voor de volle 100% ten goede te laten komen aan KWF Kankerbestrijding.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Vanaf 2012 steunt Guido Weijers Alpe d’HuZes ieder jaar weer en de afgelopen jaren haalde Loens 4 Life meer dan 200.000 euro op. Alle onkosten betaalt Guido privé. 100% van het geld gaat naar het goede doel, alsmede een percentage van ‘Het boekje waar je blij van wordt’.

Guido heeft de afgelopen jaren diverse voorstellingen gespeeld en meerdere workshops gegeven, waarvan de volledige opbrengst ten gunste is gekomen aan Loens4life. Tevens hebben theaterbezoekers, familie, vrienden en bekenden hem financieel gesteund middels een eenmalige machtiging. Deze totale opbrengst is volledig doorgestort naar Stichting Alpe d'HuZes. Guido heeft zelf ook meerdere malen actief deelgenomen aan Alpe d’HuZes en deze berg tientallen keren beklommen.

Financiële verantwoording >